Feliratkozás hírlevélre

Volna kedved feliratkozni a hírlevélre? Elsőként értesülhetsz a legújabb szépségekről, ajánlatokról, egyéb érdekességekről. És adok 10% kedvezményt is első vásárlásodból!

1.    Adatkezelő

Az adatok kezelője a www.rebeccasbazaar.hu (továbbiakban Rebecca's Bazaar) üzemeltetője, Rebendics Andrea egyéni vállalkozó. (Székhely: 2094 Nagykovácsi, Tompa Mihály u. 8, nyilvántartási szám: 22297623). Adatkezelés nyilvántartási szám: XXXX


2.    A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CÉGNÉV (továbbiakban Rebecca’s Bazaar) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Rebecca’s Bazaar adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szabályzattal kötelezi magát a Rebecca’s Bazaar oldalra látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

Jelen szabályok kialakításakor a Rebecca’s Bazaar különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.


3.    A kezelt adatok köre

Regisztrációkor a felhasználó, saját döntése alapján, a következő információkat adhatja meg: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely.

A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.


4.    Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

A felhasználó által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat a Rebecca’s Bazaar megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a következő célokra használja:

•    megrendelések kezelése;

•    értesítések és hírek küldése a Rebecca’s Bazaar szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.


5.    Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A felhasználó személyes adatait a Rebecca’s Bazaar mindaddig tárolja, amíg a felhasználó ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérést a felhasználó az info@rebeccasbazaar.hu e-mail címen jelezheti. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb két munkanapon belül teljesíti.


6.    Adatfeldolgozás

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.


7.    A Szabályzat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.


8.    A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Rebecca’s Bazaartól, mint adatkezelőtől bármikor az info@rebeccasbazaar.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás igénylését az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi.


9.    Üzemeltetői adatok

Cégnév: Rebendics Andrea

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Erdész u. 20.

Levelezési cím és ügyfélszolgálat: u.a.

Adószám: 60725833-2-33

Nyilvántartási szám: 22297623 

Bankszámlaszám: HU95 1040 0212 5052 6689 5671 1001

Adatkezelés: NAIH-83867/2015.

Bejegyző cégbíróság: 

Szerződés nyelve: magyar

E-mail cím: info@rebeccasbazaar.hu

Telefon: +36 30 402 6199